Realisatie en implementatie essentieel

Realisatie en implementatie essentieel

Bij een innovatiestage in het kader van het postgraduaat zijn realisatie en implementatie essentieel, en daarom dienen de volgende activiteiten deel uit te maken van een innovatiestage:


  • alle ontwerpactiviteiten (berekeningen, simulaties, tekeningen, ...) en functionele designactiviteiten in het kader van het te ontwikkelen product, proces of dienst
  • bouwen van een prototype of van proefopstellingen van het product, proces of dienst
  • alle noodzakelijke proeven en verificaties voor de controle van de goede werking van het ontwerpvoorstel (prototype of testopstelling)
  • alle noodzakelijke door te voeren aanpassingen aan het ontwerp in functie van deze controle                       


Klassiek vertrouwde engineeringactiviteiten kunnen een beperkt onderdeel vormen van een project, maar mogen niet de kern vormen. Projecten die zich beperken tot onderzoek en ontwerp, passen beter binnen de criteria van de masterproef. De masterproef focust zich op het onderzoeken en ontwerpen op wetenschappelijk verantwoorde wijze, terwijl het innovatieproject zich focust op het ontwikkelen en implementeren van een project.