Innovatieproject

Wat is een innovatieproject?

Een (bijna) afgestudeerde industrieel, burgerlijk, handels- of bio-ingenieur werkt als stagiair een innovatieproject uit op vraag en op maat van uw onderneming. Een mentor vanuit het bedrijf (inhoudelijk) en een coach (persoonlijk en procesmatig) vanuit de universiteit begeleiden de student. 


Het innovatieproject van de student wordt gefinancierd door het stagebedrijf. U beslist na een selectieprocedure of de kandidaat-stagiair beantwoordt aan het gewenste profiel voor uw innovatieproject en of hij/zij past in de bedrijfscultuur. 

Innovatieprojecten binnen een bedrijf (een 'in-company project'):


 • Starten elk jaar in september of februari
 • Duren één semester (13 weken) of één volledig academiejaar (26 weken), waarbij de student gemiddeld 3, 5 dagen per week aan het innovatieproject werkt
 • Worden uitgevoerd door 1 of 2 studenten
 • Zijn onbezoldigd


Meer informatie over de randvoorwaarden en het prijskaartje.

Waarom innovatieprojecten aanbieden?

 • Jonge ingenieurstalenten als eerste binnenhalen met het oog op een mogelijke rekrutering
 • Bewaren van competitief voordeel door te innoveren
 • Stimuleren van 'intrapreneurship' binnen de onderneming
 • Nieuwe kennis en inzichten vanuit de universiteit meenemen naar uw bedrijf
 • Projecten met lagere urgentie blijven niet meer op de plank liggen
 • Stimuleren van technische, sociale en persoonlijke competenties van studenten
 • Een intensief en uitgebreid sollicitatie- en observatietraject
 • Alle projecten worden vertrouwelijk behandeld en het IP blijft binnen uw bedrijf
 • Grotere naamsbekendheid van uw onderneming bij pas afgestudeerde ingenieurs
 • Kruisbestuiving tussen industrie en onderwijs

Criteria

Het project wordt beoordeeld volgens onderstaande criteria:

Innovatief karakter

Nieuw voor de organisatie:

 • Het innovatiedoel is duidelijk, to-the-point en verifieerbaar. Het project is duidelijk gericht op een nieuw of vernieuwd product, proces, dienst of concept van het bedrijf.
 • Het project levert een relevante kennismeerwaarde op voor het bedrijf: originele, nieuwe en voor het bedrijf en innovatiedoel relevante kennis en inzichten worden nagestreefd.
 • De voorgestelde aanpak is duidelijk en consistent met het innovatiedoel.

Leerdoelstellingen

Beantwoordt aan de leerdoelstellingen van het project:

 • Het project bevat duidelijke ontwikkel- en implementatieaspecten. Hier vind je typische activiteiten die in een innovatieproject aan bod kunnen komen.
 • De stage laat de student toe om verschillende ondernemers- en communicatieskills te ontwikkelen.
 • Innovatieprojecten maken het een student mogelijk om aan de verplichte leerresultaten te werken.

Haalbaarheid

Haalbaarheid binnen het vastgestelde tijdsbestek en het voorziene aantal studenten:

 • Het werkprogramma is realistisch, logisch opgezet en heeft een haalbare timing.