De innovatiestage

 

De innovatiestage

Innovatieprojecten binnen een bedrijf (een 'in-company project'):

 

 • Starten elk jaar in september of februari
 • Duren één semester (12 weken) of één volledig academiejaar (24 weken), waarbij de student gemiddeld 3 dagen per week aan het innovatieproject werkt
 • Worden uitgevoerd door 1 of 2 studenten
 • Zijn onbezoldigd

 

Meer informatie over de randvoorwaarden en de stagedocumenten.

Criteria

 

Het project wordt beoordeeld volgens onderstaande criteria:

 

 

Nieuw voor de organisatie

 

 • Het innovatiedoel is duidelijk, to-the-point en verifieerbaar. Het project is duidelijk gericht op een nieuw of vernieuwd product, proces, dienst of concept van het bedrijf.
 • Het project levert een relevante kennismeerwaarde op voor het bedrijf: originele, nieuwe en voor het bedrijf en innovatiedoel relevante kennis en inzichten worden nagestreefd.
 • De voorgestelde aanpak is duidelijk en consistent met het innovatiedoel.

 

 

Beantwoordt aan de leerdoelstellingen van het project

 

 • Het project bevat duidelijke ontwikkel- en implementatieaspecten. Hier vind je typische aciviteiten die in een innovatieproject aan bod kunnen komen.
 • De stage laat de student toe om verschillende ondernemers- en communicatieskills te ontwikkelen.
 • Innovatieprojecten maken het een student mogelijk om aan de verplichte leerresultaten te werken.

 

 

Haalbaarheid binnen het vastgestelde tijdsbestek en het voorziene aantal studenten.

 

 • Het werkprogramma is realistisch, logisch opgezet en heeft een haalbare timing.